Wie zijn we?

Hout-Vaert 2018 van idee naar uitvoering

“De verhalen en betekenis van maritieme historie en ons varend erfgoed horen bij Culturele Hoofdstad.” Met die gedachte in 2016 is Hout-Vaert 2018 begonnen. Van 19 tot en met 22 juli is het zover. Het laat zien dat een goed initiatief vooral samenwerking betekent, want Hout-Vaert is een gezamenlijk initiatief dat breed wordt gedragen wordt door diverse partners.

Initiatief

Hout-Vaert is een Fries initiatief voor LF 2018, Culturele Hoofdstad van Europa, georganiseerd naar idee en op initiatief van mensen uit diverse varend erfgoed- en behoudsorganisaties, die zich voor dit evenement hebben verenigd in Stichting De Boadskipper (Handelsregister Leeuwarden 51352885).

Het initiatief voor Hout-Vaert 2018 is afkomstig van de voormalige organisatie van De Boat Giet Oan (Friesland, 2011), de werkgroep Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy en (leden van) LVBHB, St. Stamboek Ronde- en Platbodemjachten en Stichting Museumhaven Leeuwarden.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Stichting De Boadskipper bestaat uit voorzitter Rob Leemans, Lourens Touwen, Kees Botman, Rolf Westerveld (penningmeester), Andries van Weperen (secretaris). Natasja Kesteloo is aangesteld als projectcoördinator.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs en twee commissies: Varen (Peter Tolsma en Rolf van der Mark), Communicatie (Klaas-Arie Beks, Niek Donker, Hedzer Klarenbeek) Programma (Alinda Talsma), Hout door molenaar Simon Jellema (De Rat, IJlst) en Lilly Lanser (fondsenwerving).

Uitvoering

Namens Hout-Vaert 2018 is Natasja Kesteloo projectcoördinator. Als dagelijks aanspreekpunt zorgt zij voor het contact en de coördinatie in organisatie en uitvoering. U kunt de projectorganisatie bereiken via projectleiding@hout-vaert.nl.

Hout-Vaert 2018 wordt voor een succesvolle uitvoering lokaal ondersteund door walcommissies in specifiek Grouw en IJlst. IJlst wordt er samen gewerkt met de organisatie van IJlst750.

Partners van Hout-Vaert 2018:

  • De gemeenten Dongeradeel (startplaats Dokkum), Leeuwarden (Leeuwarden en Grouw) en Súdwest-Fryslân (finishplaats IJlst) en Provincie Fryslân.

Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door:

  • Mondriaanfonds, Stichting Sneek 1818, dr. Hendrik Mullerfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Dokkumer Stadsfonds, Samenwerkende Maritieme Fondsen, Old Burger Weeshuis Sneek, Coöperatiefonds Rabobank, Stichting Friesland Vaart, LOF Oranjewijk, VSB-fonds, Mij. Tot nut van ’t Algemeen, P.W. Jansen’s Friesche Stichting en de Lammert Koopmansstichting.