Wie zijn wij?

Hout-vaert 2018 van idee naar uitvoering

“De verhalen en betekenis van maritieme historie en ons varend erfgoed horen bij Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018.” Met die gedachte is in 2016 het idee voor Hout-vaert 2018 begonnen. En nu is het zo ver! We gaan varen van donderdag 19 tot en met 22 juli 2018!

Het initiatief

Het initiatief voor Hout-vaert 2018 is afkomstig van de voormalige organisatie van De Boat Giet Oan (Friesland, 2011), de werkgroep Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy Leeuwarden en (leden van) LVBHB, St. Stamboek Ronde- en Platbodemjachten, Stichting Behoud Blazer TX33 en Stichting Museumhaven Leeuwarden. Zij hebben zich voor dit evenement verenigd in Stichting De Boadskipper (Handelsregister Leeuwarden 51352885).

Hout-Vaert wordt financieel gesteund door diverse overheden, stichtingen, bedrijven en particulieren.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Boadskipper bestaat uit Rob Leemans (voorzitter), Lourens Touwen, Kees Botman, Rolf Westerveld (penningmeester) en Andries van Weperen (secretaris).

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs en twee commissies. De  Commissie Varen bestaat uit Peter Tolsma en Rolf van der Mark; de Commissie Communicatie bestaat uit Klaas-Arie Beks, Niek Donker en Hedzer Klarenbeek; Commissie Programma is Alinda Talsma; Commissie Hout is molenaar Simon Jellema van De Rat te IJlst. Commissie Fondsenwerving is Lilly Lanser.

Uitvoering

Namens Hout-vaert 2018 is Natasja Kesteloo projectcoördinator. Als dagelijks aanspreekpunt zorgt zij voor het contact en de coördinatie in organisatie en uitvoering. Zij is bereikbaar via projectleiding@hout-vaert.nl

Hout-vaert 2018 wordt in Grou en IJlst lokaal ondersteund door speciale walcommissies. In IJlst wordt er samen gewerkt met de organisatie van IJlst 750.

Partners van Hout-vaert 2018:

  • De gemeenten Dongeradeel (startplaats Dokkum), Leeuwarden (Leeuwarden en Grou) en Súdwest-Fryslân (finishplaats IJlst) en provincie Fryslân.

Het evenement wordt financieel mogelijk gemaakt door:

  • Mondriaanfonds, Stichting Sneek 1818, dr. Hendrik Mullerfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Dokkumer Stadsfonds, Samenwerkende Maritieme Fondsen, Old Burger Weeshuis Sneek, Coöperatiefonds Rabobank, Stichting Friesland Vaart, LOF Oranjewijk, VSB-fonds, Mij. Tot nut van ’t Algemeen, P.W. Jansen’s Friesche Stichting en de Lammert Koopmansstichting.