De route van de schepen

De route: 

Grootdiep Dokkum: Op donderdagmiddag geeft burgemeester van Dokkum Marga Waanders aan het Grootdiep in Dokkum het startschot. Op vrijdagmorgen vertrek naar Leeuwarden.

Kade Burdaard: Op vrijdagmorgen wordt vanaf plm. tien uur aangelegd aan de kade in Burdaard. Supermarkt ‘Oan de Ie’ serveert koffie met cake. Het Ruurd Wiersma museum wordt speciaal geopend vanaf 10.00 uur.

Prinsentuin Leeuwarden: Op vrijdagmorgen varen de schepen via de Dokkumer Ee verder naar de Prinsentuin in Leeuwarden. Vanaf de Eebrug vaart Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden mee met de vloot.

Hellinghaven Grou: Op zaterdagochtend vaart de vloot van Leeuwarden via de staandemast-route langs Wergea naar de Hellinghaven in Grou. Statenjacht ‘Friso’ vergezelt de vloot op zaterdag eind van de ochtend met commissaris van de Koning Arno Brok aan boord.

‘de Rat’ te IJlst: Op zondagochtend vaart de vloot via Prinses Margrietkanaal, Sneekermeer en Houkesloot naar Sneek, waar bij de Waterpoort een groet wordt gebracht aan de schepenparade. Vervolgens gaat de tocht naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst. Hier wordt de reis afgesloten met de feestelijke overdracht van het hout.

Hieronder treft u de kaart met de route van Hout-vaert 2018 route. Klik op de kaart om de gedetailleerde pdf kaart te downloaden. (bron: openwaterkaart.nl)