Programma

De organisatie van Hout-vaert 2018 biedt een gevarieerd programma. Hieronder een overzicht.

Maandag en dinsdag 16 en 17 juli DOKKUM

Simon Jellema (molenaar van houtzaagmolen ‘De Rat’ in IJlst) begint op maandag 16 juli met het bouwen van het houtvlot. Dat gebeurt in Dokkum: locatie is Over de Ee. Het vlot wordt gebouwd van ruim 18 meter lange Douglas-boomstammen met een diameter van ongeveer 65 cm. Met deze maat is een vlot te formeren van 9 stammen. Het vlot zal worden gesleept door de “Djati” (bouwjaar 1905, de naam is Maleis voor ‘teakhout’). De Djati is een schip dat ooit gebouwd is om tussen vlotten te varen. De rompvorm is daarop aangepast. De opduwer “Alderferskuorrendst” (1939) zal het houtvlot slepen. Na de bouw wordt het houtvlot afgemeerd aan het Grootdiep.

Donderdag 19 juli DOKKUM

Grootdiep en Kleindiep: 16.00 tot en met 19.00 uur

Accent: Ontvangst van de deelnemende schepen, overslag en keuren van het hout

 • Opening door de burgemeester van Dongeradeel Marga Waanders
 • Presentatie van de vloot en het vlot
 • Keuren van het hout
 • Bezichtiging van de vloot door toeschouwers
 • Workshops, demonstraties en lezingen aan boord van de schepen;
 • WOOD. Concert op het vlot. Houtcompositie door houten muziek instrumenten
 • Walprogramma in samenwerking met de lokale ondernemers met o.a. A. de Heer (schilderen op hout), D. Jepma (beeldhouwen in hout), S. van der Meulen (stoelenmatten).

Vrijdag 20 juli via BURDAARD naar LEEUWARDEN

Vandaag varen het vlot en de schepen via de Dokkumer Ee naar Burdaard. Daar liggen de schepen vanaf plm. tien uur aan de kade (tussen de bruggen en tegenover supermarkt ‘Oan ‘e Ie’. Deze supermarkt serveert koffie met cake. Het Ruurd Wiersma museum wordt speciaal geopend vanaf 10.00 uur.  Daarna varen de schepen en het vlot via de Dokkumer Ee naar Leeuwarden. Vanaf de Eebrug vaart Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden mee met de vloot naar de Prinsentuin.

Prinsentuin Leeuwarden: 16.00 tot en met 19.00 uur

Accent: Veilen van het hout

 • Ontvangst van de vloot in Leeuwarden
 • Presentatie van het vlot en de vloot in de Prinsentuin
 • Bezichtiging van de vloot door bezoekers
 • Op traditionele wijze veilen van het hout in de Prinsentuin
 • Workshops, demonstraties en lezingen aan boord van de schepen;
 • WOOD. Concert op het vlot. Houtcompositie door houten muziek instrumenten
 • Walprogramma in samenwerking met de lokale ondernemers met o.a. D. Jepma (beeldhouwen in hout), G. Abma (houtdraaier), R. Kleinhuis (modern stoelenmatten), P. Swart (zeilnaaier en knopen), Geert van der Werf (Fries houtsnijwerk) en Izaac de Vries (Masterlijk Onderwijs).

Zaterdag 21 juli via WERGEA naar GROU

Op zaterdagochtend vaart de vloot vanaf 08.00 uur van Leeuwarden via de staande mastroute langs Wergea naar de Hellinghaven in Grou. Statenjacht Friso vergezelt de vloot op zaterdag eind van de ochtend naar Grou met commissaris van de Koning Arno Brok aan boord.

Hellinghaven Grou, tijd: 16.00 tot en met 19.00 uur

Accent: Grou en de houtcultuur

Programma:

 • Ontvangst van het vlot en de vloot in Grou
 • Vlottenbouwen en Vlottenstrijd vanaf 09.00 uur
 • Presentatie van de vloot aan de Hellinghaven
 • Bezichtiging van de vloot door bezoekers
 • Workshops, demonstraties en lezingen aan boord van de schepen;
 • WOOD. Concert op het vlot. Houtcompositie door houten muziek instrumenten
 • Live muziek & walking act
 • Mienskipdiner aan lange tafels vanaf 18.30 uur
 • Programma op de wal in samenwerking met de lokale ondernemers met o.a. J. Burger (Hindelooper schilderwerk),  J. Wind (fineerwerk), D. Wierstra (Fries houtsnijwerk), P. Swart (zeilnaaiwerk en knopen), S. Vaatstra (klokkenmaakster), G. Abma (houtdraaier), Geert van der Werf (Fries houtsnijwerk) en Izaac de Vries (Masterlijk Onderwijs).

 

Zondag 22 juli via SNEEK naar IJLST

Op zondagochtend vaart de vloot via Prinses Margrietkanaal, Sneekermeer en Houkesloot naar Sneek, waar tussen ± 12.00 – 14.00 uur bij de de Waterpoort een groet wordt gebracht aan de schepenparade. Vervolgens gaat de tocht naar houtzaagmolen De Rat in IJlst, dat dit jaar 750 jaar bestaat. Hier wordt de reis afgesloten met de feestelijke overdracht van het hout.

Zondag 22 juli IJLST

Aan de Geeuw en bij houtzaagmolen ‘de Rat’: 16.00 tot en met 19.00 uur

Accent: Het overdragen van het hout aan houtzaagmolen ‘de Rat’

 • Ontvangst van de vloot in IJlst
 • Presentatie van het vlot en de vloot aan de Geeuw en bij molen De Rat
 • Bezichtiging van de vloot door bezoekers
 • Workshops, demonstraties en lezingen aan boord van de schepen;
 • WOOD. Concert op het vlot. Houtcompositie door houten muziek instrumenten
 • Dansuitvoering bij de houtzaagmolen door dansgezelschap Grietine Molenbuur en een kort optreden van Gerrit Breteler
 • Programma op de wal in samenwerking met Stichting IJlst 750 jaar en lokale ondernemers met o.a. J. Burger (Hindelooper schilderwerk), J. Wind (fineerwerk), P. Swart (zeilnaaier en knopen), S. Vaatstra (klokkenmaakster), D. Jepma (beeldhouwen in hout).

± 21.00 – 22.00 uur: einde van de tocht Hout-vaert 2018.