Pers

PERSBERICHT

Leeuwarden, 27 maart 2018

Hout-vaert 2018

Een groot houtvlot en 50 historische schepen varen door Fryslân

Van 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 80 historische (vracht) schepen door Fryslân. De schepen begeleiden een vlot met boomstammen van Dokkum via Leeuwarden en Grou naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst, waar het hout zal worden verwerkt.

De tocht is een initiatief van de stichting Hout-Vaert en vraagt hiermee aandacht voor de maritieme geschiedenis van Fryslân en specifiek voor het Zweedse en Noorse hout. Met hout uit die landen werden voorheen de meeste Friese boerderijen gebouwd. De bijzondere tocht brengt de reis van hout in beeld, van zaadje en boomstam tot product en betekenis. Het maakt daarmee de verbinding vanuit de rijke historie van de houtvaart naar de toekomstige mogelijkheden van hout, van kunst en houtmeubels tot (tiny) houses en bruggen. Hout is duurzaam materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

De tocht start op donderdag 19 juli in Dokkum aan het Grootdiep om 16.00 uur waar alle schepen liggen afgemeerd met een evenement.

Op vrijdag 20 juli vertrekt de vloot ’s ochtends naar de Prinsentuin in Leeuwarden. De Blazer TX33 ‘Poolster’ fungeert als vlaggenschip. Dit gerestaureerde schip is dit jaar 100 jaar oud.

Op zaterdag 21 juli arriveren de schepen in Grou aan de Suderkade. Op zondag 22 juli varen de schepen via de Waterpoort in Sneek naar IJlst tot de Geeuw bij houtzaagmolen de Rat. Deze molen bestaat dit jaar 350 jaar.

Tijdens de tocht zijn elke dag vanaf 15.00 uur op de kades en op de schepen activiteiten met een relatie met hout. Van hout, houtbewerking tot culturele evenementen en worden nieuwe manieren getoond om hout te gebruiken. Het gehele evenement is gratis toegankelijk.

Het varend erfgoedtheater Hout-Vaert 2018 maakt als iepen mienskipproject deel uit van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

_________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Natasja Kestelo, projectleider; info@natasjakesteloo.nl

Het programma van Hout-vaert 2018 vindt u op www.hout-vaert.nl

In de bijlage vindt u meer achtergrondinformatie over de tocht.

De bijgeleverde foto’s zijn rechten-vrij; bij de foto van historische schepen in de Prinsentuin in Leeuwarden dient u te vermelden: Foto: Fotobureau Het Hoge Noorden.

Bijlage bij persbericht:

Hout leeft en verbindt

Hout-Vaert is een vierdaagse tocht door Friesland over de betekenis van hout met z’n geweldige materiaaleigenschappen, internationale karakter, duurzame aspecten en esthetische schoonheid. Een materiaal dat diep in ons zit, verborgen in het dna uit vroeger tijden. Hout als materiaal om van te leven, om in te ontwerpen en te bouwen, als product voor interieur, bouw en infra, het materiaal voor vakmensen, vormgevers en producenten. Esthetische, natuurlijke schoonheid vermengt met functionaliteit voor ons dagelijks werk en leven. Hout leeft en hout verbindt.

Hout-Vaert 2018 is een nautische, cultuurhistorische reis die vanuit historie en dna onze toekomst vormgeeft. Waar komen we vandaan, waar willen we naar toe? Hout-Vaert is de herontdekking van de ontwikkeling van Friesland, de inrichting van ons landschap, bouwmateriaal voor huizen, kerken en boerderijen en de betekenis van varend en zeilend transport voor de Friese economie. Vanuit die historie biedt Hout-Vaert een perspectief voor ambitie en Friese toekomst: de betekenis en kennis van hout als duurzame waarde in transitie naar een circulaire toekomst. Hout, van fysiek ambacht tot kennisrijk serieproduct in de maakindustrie, van architectuur tot materiaal voor bouw, infrastructuur en gebruiksvoorwerp, van handgevormd tot 3-d- geprint.

Hout inspireert

Hout-Vaert 2018 prikkelt creativiteit en laat beleven, van muziek op het vlot, presentaties, producten, vorm en vakmanschap in historische scheepsruimen tot de vierdaagse vlootschouw door het historisch getekende Friese waterlandschap. Hout-Vaert 2018: het vlot van houten boomstammen als symbool van de reis naar onze toekomst. Zien, geloven, beleven en meedoen.

Beleef het transport en de traditionele schepen, vaar mee, doe mee, kom kijken. Geniet en leer van oeroude ambachten, van vakmanschap en moderne robot-productietechniek, van verhalen over vervoer en economie tot de beleving van muziekspektakel door het houten orkest met een eigentijdse symfonie. Laat je in vervoering brengen door ontwerpen van architecten en vormgevers, prikkel je fantasie bij het maken van houten gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten of constructies en gebouwen. Hout verbeeldt, geeft vorm en inspireert.

Hout-Vaert 2018 komt aan wal in Dokkum, in Leeuwarden, in Grou en tot slot in IJlst dat dit jaar 750 jaar bestaat. In de IJlster houtzaagmolen De Rat worden de boomstammen van het vlot later verzaagd tot duurzaam materiaal voor een bijzonder project. Iedere dag biedt een nieuw walprogramma rond het vlot en de historische schepen, gecombineerd met de eigenheid van vier historische locaties. Op ieder traject kun je meevaren, luisteren en meedoen. Hout-Vaert 2018 is het varende theater met hart voor hout en voor onze toekomst.

Zie voor meer info: www.hout-vaert.nl