Partners

Hout-vaert 2018 wordt mede door onderstaande partners mogelijk gemaakt:

Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Dongeradeel
St. Nieuwe Stadsweeshuis
Gemeente Leeuwarden
St. Sneek 1818
Provincie Fryslân
dr. Hendrik Mullerfonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Dokkumer Stadsfonds
Samenwerkende Maritieme fondsen
Old Burger Weeshuis Sneek
Coöperatiefonds Rabobank
St. Friesland Vaart
Mondriaanfonds
LOF Oranjewijk
VSB-fonds
Mij. Tot nut van ‘t algemeen
P.W. Jansen’s Friesche Stichting
Lammert Koopmansstichting