Criteria

Criteria deelnemende schepen Hout-vaert 2018

Voor wie staat deelname open?

Deelname aan Hout-vaert 2018 staat open voor historische schepen die op de een of andere manier gerelateerd zijn aan het thema “hout”. Bijvoorbeeld een houten schip, een sleepboot of vrachtvaartuig.

Hoeveel schepen kunnen deelnemen?

Het maximaal aantal deelnemers is 80. Er zal gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling over typen schepen (aantallen niet bindend): 30 scheepjes “houthandel” (kleinere houten schepen), 20 historische bedrijfsvaartuigen, 10 sleepboten (stoom/diesel), 10 andere houten schepen (bijv. botters of kotters) en 10 “bijzondere schepen” (nader te bepalen; voorbeeld is de Blazer “TX33”).

Wat verwachten wij van de deelnemers?

Deelnemers maken onderdeel uit van het “Varend Houtmuseum” en worden gevraagd hieraan mee te werken. Aan boord van een aantal schepen worden bijvoorbeeld “workshops” ingericht (van klompscheepjes maken tot bouw van muziekinstrumenten) waaraan het publiek in de etappeplaatsen kan deelnemen.

Als tegenprestatie voor een flinke sponsoring willen we een aantal inwoners van de Oranjewijk in Leeuwarden aanbieden om van Dokkum mee te varen naar Leeuwarden. We zoeken daarvoor een aantal “gastschepen” (ong. 6 personen per schip).

Bij inschrijving is het meesturen van een recente foto verplicht.

Hoe kunnen deelnemers inschrijven?

Inschrijving geschiedt via de website van Hout-vaert en start op 1 maart 2018. De inschrijving sluit op 1 juni 2018.

Gezien het beperkte aantal plaatsen kan de organisatie niet garanderen dat inschrijving ook automatisch leidt tot deelname. Alle inschrijvers krijgen zo spoedig mogelijk bericht of deelname mogelijk is.

Ga hier naar het inschrijfformulier.