Hout-vaert 2018

Hout-vaert 2018 brengt deze zomer de Friese reis van hout in beeld.

Van donderdag 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 50 historische (vracht) schepen door Friesland. De schepen begeleiden een speciaal gemaakt houtvlot van 18.50×5.50m). Het houten vlot is op maandag en dinsdag 16 juli en 17 in Dokkum op locatie ‘Aan de Ee’ gebouwd. Het maakt de vierdaagse reis met behulp van de historische sleepboot ‘Djati’ (1905) en de opduwer ‘Alderferskuorrendst’ (1939).

De vloot vaart vanaf Dokkum via Burdaard naar Leeuwarden. In Burdaard serveert supermarkt ‘Oan de Ie’ koffie met cake. Het Ruurd Wiersma museum wordt speciaal geopend vanaf 10.00 uur.

Vanaf Leeuwarden vaart de vloot via de staande mast-route langs Wergea naar Grou.

Tot slot vaart de vloot via Sneek naar houtzaagmolen ‘de Rat’ in IJlst.

De Blazer TX33 uit Makkum is in 2018 100 jaar oud en fungeert als vlaggenschip van Hout-Vaert 2018.

Het actieve publieksevenement verbindt de rijke historie van de Friese houtvaart met het perspectief van hout als ideaal duurzaam materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

Hout-vaert maakt als Iepen Mienskipproject deel uit van Leeuwarden-Fryslân culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Hout leeft en verbindt

Hout-vaert 2018 belicht de geweldige materiaaleigenschappen, internationale karakter, duurzame aspecten en esthetische schoonheid van hout. Het is materiaal dat diep in ons zit, verborgen in het dna uit vroeger tijden. Hout om van te leven, om in te ontwerpen en te bouwen, als product voor interieur, bouw en infra, creatief en constructief materiaal voor kinderen, vakmensen, vormgevers en producenten. Esthetische, natuurlijke schoonheid vermengt met zeer diverse functionaliteiten voor ons dagelijks werk en leven. Hout leeft en hout verbindt.

Met deze tocht vragen we aandacht voor de maritieme geschiedenis van Fryslân en specifiek voor het Zweedse en Noorse hout. Met hout uit die landen werden voorheen de meeste Friese boerderijen en onder meer kerken gebouwd. De bijzondere tocht brengt de reis van hout in beeld, van zaadje en boomstam tot product en betekenis. Het toont de betekenis van varend en zeilend transport voor de Friese economie en maakt daarmee de verbinding vanuit de rijke historie van de houtvaart naar de toekomstige mogelijkheden van hout, van kunst en houtmeubels tot (tiny) houses en bruggen. Hout is duurzaam materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

Hout inspireert

Hout-vaert 2018 prikkelt creativiteit en laat beleven, van muziek op het vlot, presentaties, producten, vorm en vakmanschap in historische scheepsruimen tot de vierdaagse vlootschouw door het Friese waterlandschap. Hout-vaert 2018: het vlot (18.50×5.50m) van houten boomstammen als symbool van de reis naar onze toekomst. Zien, geloven, beleven en meedoen.

Beleef het houttransport en de traditionele schepen, vaar mee, doe mee, kom kijken. Geniet en leer van oeroude ambachten, van vakmanschap en moderne robot-productietechniek, van verhalen over vervoer en economie tot de beleving van muziekspektakel door het houten orkest met een eigentijdse symfonie. Laat je in vervoering brengen door ontwerpen van architecten en vormgevers, prikkel je fantasie bij het maken van houten gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten of constructies en gebouwen. Hout verbeeldt, geeft vorm en inspireert.

Hout-vaert 2018 komt aan wal in Dokkum, in Burdaard, in Leeuwarden, in Grou en tot slot in IJlst dat dit jaar 750 jaar bestaat. In de IJlster houtzaagmolen ‘de Rat’ worden de boomstammen van het vlot later verzaagd tot duurzaam materiaal voor een bijzonder project. Iedere dag biedt een nieuw walprogramma rond het vlot en het varende erfgoed, gecombineerd met de eigenheid van vier historische locaties.